LAVYS :: Recyklát

  • 40% sypký materiál 0 – 8 – 22 (zemina, zásypy, úprava náspů, polní cesty, zahrady)
  • 30% kamenivo 22-36 (podkladní, vrstvy, vyrovnání terénu, rekultivace)
  • 25% kamenivo 36-64% (podkladní vrstvy zpevněných ploch, dobře hutnitelný materiál)
  • 5% velké kameny, dřevo, kořeny
TŘÍDĚNÝ MATERIÁL SE ZPRACUJE NA 95-100%
[CNW:Counter]