LAVYS :: O firmě

Již v počátku podnikání vyvstala potřeba třídit vytěžený materiál. Hledali jsme na trhu zařízení, které by splňovalo naše požadavky. Získali jsme informace o velmi moderních zahraničních strojích, ale ty však byly pro nás nepoužitelné z těchto důvodů - velké rozměry, imobilita, vysoké provozní náklady a vysoká pořizovací cena.

Proto jsme zahájili v roce 1998 vlastní vývoj na jehož konci dnes stojí mobilní bubnové třídící zařízení, které 100% vyhovuje potřebám na třídění těženého materiálu.

V roce 2001 jsme pro tuto činnost založili firmu Lavys CZ spol. s r. o. a nyní jsme zahájili výrobu, protože na trhu stále takové zařízení není a je o ně zájem. Třídící zařízení může přispět k zlepšení ekonomiky nejen firem, které budou toto zařízení provozovat, ale i ke zlepšení ekologické situace v našem státě.

Důležitým argumentem pro provozování tohoto zařízení je fakt, že se pro následnou stavbu využívá veškerý vytěžený materiál, ze kterého se stane plnohodnotný materiál k okamžitému použití a nemusí se vyvážet na skládku. Tento fakt podstatným způsobem přispívá ke snížení nákladů na realizaci stavby a tím i k ochraně životního prostředí.

K obrovským přednostem tohoto zařízení patří především pořizovací cena, která představuje 50% ceny obdobného zahraničního zařízení. Dále velmi ekonomický provoz, nenáročnost na obsluhu a spolehlivost, která se odvíjí od robustní jednoduché konstrukce s využitím několika unikátních technických řešení.
[CNW:Counter]