Jízdárny :: Typy povrchů

1. VENKOVNÍ - travnaté
2. VENKOVNÍ A VNITŘNÍ pískové
3. VENKOVNÍ A VNITŘNÍ písek + geotextilie; výhody:
 • celoročně použitelný,trvanlivý
 • vnitřní i vnější použití
 • stabilní
 • vysoká pružnost
 • dlouhá životnost
 • pohlcuje vlhkost (méně časté zavlažování)
 • chrání končetiny koní4. Systém EQUO-FLEX je určen pro všechna odvětví jezdeckého sportu pro vybudování korektního povrchu pro aktivní pohyb koně. Systém je ověřen jak pro skokový sport a drezúru, tak i pro specifické požadavky westernových disciplin. Hlavní využití je pro budování venkovních pískových jízdáren pro celoroční využití. Zajišťuje spolehlivý odvod vody z plochy i po intenzivním a dlouhotrvajícím dešti, pružný a pevný podklad pro pohyb koně. Základním prvkem je voština EQUO-FLEX, která je vyrobena z houževnatého plastu a která odděluje spodní konstrukci jízdárny – štěrkové vrstvy a vrchní nášlapné vrstvy. Brání pronikání písku do drenážních vrstev a jejich ucpávání, vystupování štěrku z podloží do pískové směsi a současně díky vhodnému materiálu a konstrukci působí pružně při dopadu kopyta. Tlumí tím dopad a podporuje kmih a dynamiku pohybu při současném ochránění kopyta a nohy. Zvláštností voštiny jsou kalíšky, které část vody podrží a následně po vyschnutí písku dojde vzlínáním k zvlhčení povrchu. Voština EQUO-FLEX tvoří na jízdárně pevně spojenou souvislou plochu. Jednotlivé segmenty jsou opatřeny pevnými zámky, které však umožňují dilatační pohyby od ohřátí konstrukce a umožňují také aby povrch mohl přijmout tvar podloží v případě sedání štěrkové vrstvy. Systém EQUO-FLEX je tvořen několika funkčními vrstvami.

Skladba povrchu jízdárny je následující – vrstvy odspodu:
 1. Upravená pláň
  Před zahájením stavby jízdárny se provádí skrývka ornice a základní terénní úpravy. Pláň je obvykle spádována a opatřena rýhami pro uložení drenáže. Tato úprava není za určitých okolností nutná.
 2. Drenáž
  V místech, kde jsou problémy se spodní vodou, nebo je problém s vsakováním a odváděním vody srážkové je nutno instalovat drenáž. Ta je tvořena soustavou děrovaných trubek, tzv. „husích krků“ odvádějících vodu z podloží jízdárny.
 3. Štěrková vrstva
  Štěrk frakce 16/32 je položen ve vrstvě cca 25-30cm a zhutněn. Jeho funkce je roznést zatížení z povrchu do podloží a odvádět vodu. V této vrstvě je uložena i drenáž.
 4. Podsyp drtí
  Protože vrstva štěrku je obvykle nerovná a jednotlivé kameny jsou pro uložení voštiny hrubé, je vybudována podkladní vrstva z kamenné drti frakce 8/16 v tloušťce 50 mm. Vrstva je pečlivě urovnána a zhutněna.
 5. Voština EQUO-FLEX
  Voština je položena v plné ploše a je po okraj naplněna drobným kačírkem frakce 2/8 mm. Kačírek tvoří filtrační vrstvu a brání pronikání písku do voštiny.
 6. Jízdárenská směs
  Ta tvoří poslední funkční vrstvu v tloušťce 90 mm v optimálním případě. Problematice jízdárenské směsi se věnujeme jinde, obecně lze říci že se jedná o vrstvu mimořádně důležitou.


[CNW:Counter]